Mobile Control II.

 


  Mobile Control II


  Sinds smartphones met touch bediening de klassieke mobiele telefoon vrijwel volledig hebben vervangen, vragen zich modelspoorders en modelspoorfabrikanten af hoe deze krachtige apparaten aan de besturing van een spoorbaan kunnen aangepast worden. Als resultaat zijn talrijke applicaties onlangs onstaan die men op zijn smartphone kan laden om modelbanen te besturen. Dit concept heeft natuurlijk het nadeel dat een smartphone allereerst niet voor de modelbaanbesturing ontworpen werd en, bij gebrek aan ingangselementen, is de blik van de modelspoorder altijd op het display gericht. Bovendien als de batterij, wegens intensief gebruik, leeg is en men niet meer bereikbaar is, worden de grenzen snel duidelijk. Wij, bij ESU, hebben ons afgevraagd hoe men de voordelen van de smartphone technologie en de behoeften van modelspoorders in verband met elkaar brengen kon. Met veel plezier zijn wij trots het resultaat van onze overwegingen voor te stellen. Met de Mobile Control II kunt u uw locomotieven besturen, uw magneetartikelen en rijwegen schakelen, draadloos via WiFi!


  Open platform.

  De volledig nieuw ontwikkelde Mobile Controle II werkt onder Android. Voor dit open wereldwijd verspreide exploitatiesysteem, werd een krachtige basis gemaakt: de op 1,3 GHz geklokte ARM® CortexA8® microprocessor beschikt over 1 GB RAM-geheugen en controleert een hoge-resolutie TFT-kleurendisplay van 3,2 inch. Voor het opslaan van apps en data zijn 4 GB flash-geheugen beschikbaar. Een capacitief touchscreen garandeert de input van alle gegevens. Voor de communicatie met de buitenwereld zorgt, naast een USB-poort, een WLAN interface. Dankzij de gestandaardiseerde interface kan te allen tijde een probleemloze werking van uw modelbaan verzekerd worden. Met behulp van WLAN repeaters kan, indien nodig, het zendbereik eenvoudig uitgebreid worden.

  De vast ingebouwde, high-performance lithium-polymeer batterij zal u niet laten vallen zelfs bij lange speelsessies. Om uw Mobil Control II te laden verbindt u deze gewoon met de USB-oplader van uw mobiele telefoon of met een USB-poort. Dankzij het open platform en met behulp van extra apps uit de Google Play Store kunt u, op elk moment, het aantal functies uitbreiden.


  Combinatie van ergonomie en functie.

  Als u de Mobile Control II voor de eerste maal in uw handen houdt, bemerkt u onmiddellijk zijn uitstekende ergonomie: alle bedieningselementen zijn direct bereikbaar met één hand, zelfs zonder naar de belangrijkste functies te hoeven kijken, uw blik blijft naar uw spoorbaan en locomotieven gericht.


  Dat is te danken aan de centrale, gemotoriseerde draaiknop met eindaanslag. Daarmee kunt u de locomotiefssnelheid gevoelig instellen en de rijrichting omschakelen.


  Voor schakelfuncties raakt u direct de op het scherm getoonde pictogrammen. Het scherm dient ook voor de wijziging van functies - precies zoals u met uw telefoon al vertrouwd bent. Twee toetsen links en rechts dienen tot de omschakeleing van de rijrichting of de schakeling van de belangrijkste functies.


  Wisselwerking.

  De Mobile Control II is met de ECoS digitale centrales perfect afgestemd: de ECoS synchroniseert alle gegevens met de afstandrijregelaar zodat u lokaal geen gegevens hoeft in te voeren. Voor electromagnetische artikelen en routes worden uiteraard ook de namen, adressen en correcte symbolen weergegeven.


  Locomotieven besturen.

  De Mobile Control II kan al de in de ECoS opgenomen locomotieven besturen en ondersteunt natuurlijk 14, 28 of 128 rijstappen. Alle belangrijke locomotiefseigenschappen zoals de naam, het symbool, de functietoetstoewijzing en functietoetssymbolen worden van de ECoS overgenomen en correct weergegeven. Per locomotief kunnen tot 28 functietoetsen geschakeld worden die afzonderlijk als continue of momentele functies kunnen geconfigureerd worden.


  Magnetische artikelen schakelen.

  Al de in de ECoS ingevoerde magnetische artikelen en rijwegen kunnen worden geschakeld. Het onderscheid tussen twee, drie en vier aspecten van het artikel blijft volledig gehandhaafd en het juiste symbool wordt ook op de display getoond.


  Meer plezier bij het spelen.

  Het hoge resolutie (480 x 800 pixels, 280 dpi), verlichte TFT-scherm van de Mobile Control II zal u altijd informeren over de belangrijkste operationele parameters. Daarmee kunt u zien of een locomotief door een andere speler wordt bestuurd en of een noodstop op de spoorbaan geactiveerd werd.


  Intelligente verbinding.

  De Mobile Control II maakt gebruik van de WLAN standaard voor draadloze communicatie met de ECoS. Daarvoor moet u dan ook de centrale aan een WLAN netwerk verbinden. Indien u al een WLAN router bezit (bijvoorbeeld AVM® FritzBox®), kunt u de ECoS er gemakkelijk aansluiten. De ECoS en de Mobile Control II zullen elkaar automatisch vinden. Indien u uw spoorbaan niet met uw thuisnetwerk wilt verbinden (u wilt b.v. flexibel blijven voor tentoonstellingen), is ook dit geen probleem: we leveren voor de Mobile Control II een mini- access-point die eenvoudig met de ECoS in een paar stappen geconfigureerd wordt. Als uw spoorbaan groeit, kunt u tot 16 Mobile Control II met uw ECoS bedienen. Op die manier, kan b.v. ieder clublid de locomotieven controleren die hem precies toegewezen werden.


  FAQ.

  Kan ik de Mobile Control II met andere digitale centrales gebruiken?.

  Als een open platform is de Mobile Control II in principe toegankelijk voor het bedrijf met andere digitale centrales. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat ze over een WLAN interface beschikken. Bovendien moet een extra software (apps) van derden op de Mobile Control II worden geïnstalleerd. ESU nodigt alle ontwikkelaars hun apps voor de Mobile Control II aan te passen. De door ESU ontwikkelde apps worden slechts door de ESU eigen centrales ondersteund.


  Ik wil mijn app aan de Mobile Control II aanpassen. Is dit mogelijk ?

  Natuurlijk. ESU zal de programmeringsinterface (API) voor aanvullende inputelementen publiceren zodat uw app zowel de draaiknop als de 4 toetsen aan de zijkant kan gebruiken.


  Hoe groot is de handrijregelaar ?

  Ca. 16,5 cm x 5,5 cm x 1,5 cm, hij kan gemakkelijk met één hand bediend worden.


  Is de rijregelaar ook bruikbaar voor linkshandigen?

  Door de opstelling van de potentiometer is de rijregelaar zowel door linkshandigen als door rechtshandigen bruikbaar.


  Wordt de ECoSControl Radio nog geproduceerd ?.

  Nee. De Mobile Control II zal alle vorige apparaten volledig vervangen.


  Wordt de Mobile Control II met een acculader geleverd ?

  De Mobile Control II 50113 set wordt met een netadapter voor de mini-accesspoint geleverd. Die kan ook worden gebruikt om het apparaat te laden. In de 50114 set wordt een USB-oplaadkabel meegeleverd, die aan in de handel verkrijgbare USB-lader kan worden aangesloten ( bijv. voor mobiele telefoons).


  Waarom heeft de Mobile Control II een poort voor een headset ?

  U kunt een headset ( koptelefoon plus microfoon ) gebruiken, zowel om naar muziek te luisteren tijdens de modelspoorbaan operaties of om bijvoorbeeld via Skype® met uw medespelers rechtstreeks te communiceren. Vergeet niet: uw Mobile Control II is een volwaardig Android toestel !


  Bestelinformatie.

  50113 Mobile Control II draadloze rijregelaar set voor de ECoS, Duits/Engels, met riem, USB-kabel, mini accesspoint, netadapter en LAN-kabel.

  50114 Mobile Control II draadloze rijregelaar voor de ECoS, Duits/Engels, met riem en USB-kabel.

  TSD-0005 USB-lader voor Mobile Control II.
  (Français.)  Nouveauté 2014.


  Mobile Control II


  Depuis que les smartphones avec commande tactile ont pratiquement remplacé les téléphones mobiles classiques, les modélistes et les fabricants de trains miniatures se sont demandé comment adapter cette puissant dispositif au pilotage de réseaux de trains miniatures. Pour répondre à cette question, de nombreuses applications, que l'on peut charger sur son smartphone, sont apparues récemment. Ce concept présente un inconvénient: un smartphone n'a pas été spécialement conçèu pour piloter un réseau et en raison du manque d'éléments d'entrée le regard du modéliste doit toujours être dirigé vers l'écran. De plus, lorsque, suite à un fonctionnement intensif du réseau, la batterie du téléphone est vide et qu'on n'est plus joignable, les limites d'utilisation sont vite atteintes. Chez ESU, nous nous sommes demandé comment combiner les avantages du smartphone et les exigences des modélistes. Nous sommes fiers de vous présenter le résultat de nos recherches. Avec le Mobile Control II, vous pouvez piloter vos locomotives, commuter des articles magnétiques et enclencher des itinéraires sans fil par WiFi.


  Plate-forme ouverte.

  Le Mobile Control II d'une conception entièrement nouvelle fonctionne sous Android. Pour ce système d'exploitation ouvert, distribué dans le monde entier, on a créé une puissante base: le microprocesseur ARM® Cortex® A8, cadencé à 1,3 GHz, peut gvrer une mémoire RAM de 1Go et pilote un écran couleur haute résolution TFT de 3,2 pouces. Pour le stockage des applications et des données, on dispose de 4 Go de mémoire flash. Un écran tactile capacitif permet l'entrée de toutes les données. Pour la communication extérieure, on dispose d'un port USB ainsi que d'une interface WiFi, ce qui garantit, à tout moment, un fonctionnement sans problème de votre réseau. A l'aide d'un WLAN repeater, on peut, le cas échéant, étendre facilement la portée du WiFi.

  La batterie haute performance au lithium permet l'exploitation du réseau même lors des journées les plus longues. Pour le chargement, vous raccordez tout simplement votre Mobile Control II au chargeur USB de votre téléphone mobile ou à tout autre port USB. Grâce à la plate-forme ouverte, vous pouvez, à tout moment, étendre la gamme de fonctions à l'aide d'applications supplémentaires de Google Play Store.


  Ergonomie et fonctionnalité réunies.

  Lorsque vous prenez le Mobile Control II en mains pour la première fois, vous remarquez immédiatement son excellente ergonomie: toutes les commandes peuvent être immédiatement atteintes avec une seule main, la plupart des fonctions importantes, même ''à l'aveugle'': votre regard reste dirigé vers votre réseau et vos trains. Ceci est possible grâce au bouton central motorisé avec butée de fin de course. Vous pouvez réglez la vitesse de la locomotive avec précision et inverser le sens de marche. Pour enclencher les fonctions, vous effleurez directement les pictogrammes représentés sur l'&écran. Celui-ci sert également au changement de fonctions - exactement comme vous en avez l'habitude avec votre téléphone. Deux boutons situés sur le côté gauche et droit servent à inverser le sens de marche ou à enclencher les fonctions les plus importantes.


  Interaction.

  Le Mobile Control II est idéal pour une interaction parfaite avec la centrale digitale ECoS. L'ECoS synchronise toutes les données avec la commande à main de sorte que vous devrez pas entrer de données localement. Les noms, adresses et symboles corrects des articles magnétiques et des itinéraires y sont évidemment aussi affichés.


  Pilotages des locomotives.

  Le Mobile Control II peut piloter toutes les locomotives enregistrées dans l'ECoS et supporte 14, 28 et 128 crans de vitesse. Toutes les caractéristiques importantes des locomotives (nom, symbole, affectation des touches de fonction ainsi que les symboles des touches de fonction) sont reprises de l'ECoS et affichées correctement. Jusqu'à 28 touches de fonction par locomotive peuvent être commutées et configurées individuellement comme fonction permanente ou momentanée.


  Articles magnétiques.

  Tous les articles magnétiques et itinéraires entrés dans l'ECoS peuvent être commutés. Bien sûr, la distinction entre deux, trois et quatre aspects de l'article magnétique est maintenue et le symbole est affiché correctement sur le display.


  Plus de plaisir au jeu.

  L'écran TFT haute résolution, rétro-éclairé, (480 x 800 pixels, 280 dpi) du Mobile Control II vous informe en permanence sur les paramètres opérationnels les plus importants. En outre, on peut voir si une locomotive est déjà occupée par un autre joueur ou si un arrêt d'urgence sur le réseau a été déclenché.


  Connexion intelligente.

  Le Mobile Control II utilise la norme WLAN pour la communication avec l' ECoS. Vous devez donc relier la centrale à un réseau WLAN. Si vous avez déjà un routeur WLAN (par exemple, AVM®, FritzBox®), vous pouvez facilement y connecter l'ECoS. L' ECoS et le Mobile Control II vont s'interconnecter automatiquement. Si vous ne souhaitez pas vous connecter au réseau domestique (vous voulez, par exemple, rester flexible pour des expositions), cela ne pose aucun problème: sur demande, nous livrons pour le Mobile Control II un mini point d'accès qui, à l'aide de l'ECoS, peut être facilement configuré en quelques étapes. Si votre réseau se développe, vous pourrez utiliser jusqu'à 16 Mobile Control II avec votre ECoS. De cette manière, chaque membre d'un club peut, par exemple, piloter les locomotives qui lui sont précisément attribuées.


  FAQ.

  Puis-je utiliser le Mobile Control II avec d'autres centrales digitales?.

  En tant que plate-forme ouverte, le Mobile Control II est essentiellement ouvert pour fonctionner avec d'autres centrales digitales. La condition est évidemment que cette centrale dispose d'une interface WLAN. En outre, un logiciel supplémentaire fourni par un tiers (Apps) doit être installé sur le Mobile Control II. ESU invite tous les développeurs à adapter leurs applications pour la Mobile Control II. Cependant, les applications fournies par ESU ne sont compatibles qu'avec les propres centrales de ESU.


  Je souhaite adapter mon application au Mobile Control II. Est-ce possible?

  Evidemment. ESU publiera l'interface de programmation (API ) pour les éléments de saisie supplémentaires afin que votre application puisse utiliser à la fois la molette et les 4 boutons latéraux.


  Quelle est la taille du Mobile Control II?

  Il mesure 16,5 cm x 5,5 cm x 1,5 cm et peut être utilisé parfaitement avec une seule main.


  Et les gaucher?

  Par l'arrangement du potentiomètre, le lecteur de contrôle est aussi bien utilisable pour les gauchers que pour les droitiers.


  L'ECoSControl Radio sera-t-il encore produit?.

  Non. Le Mobile Control II remplacera complétement tous les appareils précédents.


  Est-il livré avec un chargeur?

  Le package 50113 est livré avec un adaptateur secteur pour le mini point d'accès. L'adaptateur peut également être utilisé pour charger le Mobile Control II. Le package 50114 comprend uniquement le régulateur à main et un câble de recharge USB qui peut être connecté à tout chargeur USB classique (par exemple, pour téléphones mobiles).


  Pourquoi le Mobile Control II possède-t-il une entrée pour un casque?

  Vous pouvez utiliser un casque soit pour écouter de la musique pendant que vous pilotez vos trains, soit pour communiquer directement avec les autres joueurs (par exemple via Skype®). Rappelez-vous: votre Mobile Control II est un appareil Android complet!


  Informations pour la commande.

  50113 Package régulateur à main Mobile Control II pour l'ECoS, Avec dragonne, câble USB, mini point d'accès, adaptateur secteur et câble Ethernet.

  50114 Package régulateur à main Mobile Control II pour l'ECoS, Avec dragonne et câble USB.

  TSD-0005 Chargeur USB pour Mobile Control II.