BR 245 "TRAXX® DE ME".

 


  BR 245


  De bij de DB als serie 245 geclassificeerde locomotief is eigenlijk een elektrische locomotief die haar eigen stroomgenerator altijd meebrengt. Het aantal gemeenschappelijke onderdelen met de TRAXX® elektrische locomotieven van de DB series 145/146 en 185 bedraagt ongeveer 75 procent. TRAXX® is de door de fabrikant Bombardier® gegeven merknaam aan Europa's meest succesvolle locomotievenfamilie. ''DE'' verwijst naar een locomotief met diesel-elektrische krachtoverbrenging. ''ME'' betekent ''meermotorig'' dus een voertuig met meerdere aandrijfsystemen. Deze laatste eigenschap is de echte nieuwigheid voor de Deutsche Bahn. Er bestonden ook eerder locomotieven met meerdere aandrijfsystemen, de DB-series V200 en V200.1 of de V180 van de DR bezaten al twee tractiemotoren. De reden was dat het toen niet mogelijk was, eenmotorige locomotieven met de vereiste vermogensdata te produceren. Vandaag levert de industrie motoren, die een vermogen van 2200 kW gemakkelijk kunnen bereiken, zoals voor de 245 vereist.


  De DB heeft voor de grote diesel netwerken rond Frankfurt am Main maar ook in Allgäu krachtige nieuwe locomotieven nodig die,voor reizigerstreinen, de bijna vier decennia intensief gebruikte locomotieven van de serie 218 zullen vervangen. De succesvolle ervaring met een totaal van bijna 1360 aangeschafte TRAXX® elektrische locomotieven van de series 145/146 en 185 moedigde de DB bij Bombardier® te informeren. De goede ervaringen van de tijdelijke DB dochteronderneming Metronom (Bijdrage aan Osthannoverschen Eisenbahnen, OHE) met de ook van de familie TRAXX® afkomstige eenmotorige diesellocomotief 246 versnelden het sluiten van het contract. Helaas maakten nieuwe regels een verdere produktie van de 246 moeilijk wegens nieuwe en door vele professionelen als aanvechtbaar aangewezen emissienormen. In plaats van een unieke dieselmotor in samenwerking met de fabrikant te wijzigen zodat hij aan de eisen voldoet, heeft Bombardier® een andere oplossing gekozen. De fabrikant van Kassel heeft besloten de elektriciteitsproductie op vier dieselmotoren te verdelen. Vanuit het concept van TRAXX® DE ME wordt een vermindering van het brandstofverbruik verwacht. Behalve bij het versnellen of op hellende trajecten werken de conventionele dieselmotoren vrijwel uitsluitend in deellast. De BR 245 kan worden ingedeeld als lijndiesellocomotief voor middelzware regionale reizigers-en goederentreinen. Het contract tussen de DB en Bombardier® bevat de levering van een totaal van 200 locomotieven voor de afdelingen DB Regio en DB Schenker. Na positieve testritten met het prototype 245 001, gaf de DB Regio opdracht voor de productie van 20 machines voor de regionale gebieden Frankfurt/Main (zes locomotieven), Mühldorf (zeven) en Kempten (zeven). De 83 t zware en 160 km/u snelle locomotieven worden door vier zes-cilinder dieselmotoren van het type Caterpillar CAT C18 aangedreven met een totaal vermogen van 2252 kW. De elektronica beslist, zonder tussenkomst van de bestuurder, wanneer het niet nodige motorvermogen uitgeschakeld wordt en ook welke generatoren uitgeschakeld worden opdat de motoren voor zover mogelijk de onderhoudscycli tegelijkertijd zouden bereiken.

  Zelfs tijdens de productie van de 245 004 werden uiterlijk zichtbare veranderingen opgenomen bij de ventilatoren in de zijwanden. Het ESU-model komt met de leveringstoestand van het origineel overeen.


  Het ESU model.


  Met de ESU BR 245 rijdt een ultra-moderne diesellocomotief op uw spoorbaan vrijwel op hetzelfde moment als het eerste origineel. Zoals u nu van ESU gewend bent, biedt de metalen behuizing van ons model een aantal visuele en technische hoogstandjes. Laten we eerst de carrosserie nauwkeurig bekijken. De typische vorm van een TRAXX® diesellocomotief met crashbestendige carrosserie wordt perfect weergegeven. Door de lichtgekleurde cabineramen bespeurt men een veelkleurige en grotendeels ingerichte cabine. Natuurlijk kunnen cabine- en dashboardverlichting afzonderlijk geschakeld worden.


  In de zijwanden vindt u afzonderlijk gemonteerde en doorgebroken ventilatorroosters waarvan het design de laatste in november 2013 uitgevoerde wijzigingen reproduceert. De dakventilatoren worden door twee afzonderlijke motoren aangedreven. Het chassis beindrukt door een aantal vrijstaande en afzonderlijk ingezette leidingen en armaturen..

  Naast haar uiterlijk verwondert de 245 ook door haar uitgebreide technologie : de locomotief is met twee apart schakelbare lastafhankelijke rookgeneratoren uitgerust, sensoren voor geluidseffekten in bochten en op wisselsstraten, een V4.0M4 LokSound decoder met twee luidsprekers en een energie- opslagsysteem dat een ononderbroken stroomvoorziening garandeert zelfs op vuile sporen of op lange wisselsstraten. Dankzij RailCom Plus® meldt de locomotief zichzelf aan passende centrales aan (bijvoorbeeld de ECoS van ESU). Een compleet verlichtingssysteem inclusief cabineverlichting, dashboardverlichting, machinekamerverlichting en rangeerverlichting vervolledigt de technische uitrusting.


  Het chassis en opbouw van het model zijn van metaal gemaakt en verzekeren, dankzij een gewicht van iets meer dan 500 g., een prototypische trekkracht. Ingebed in een metalen raam zit een zeer sterke vijf-polige precisiemotor met een geoptimaliseerde geluidscommutator - ontwikkeld door ESU. Het door twee dikke vliegwielen beteugelde vermogen wordt aan drie assen overgebracht over cardan en wormwiel. In de 245 vindt u ook de universele electronica die zich reeds in andere ESU locomotieven heeft bewezen, een insteekbare sleper en universele wielstellen. De LokSound decoder geeft het originele geluid van een Caterpillar dieselmotor CAT C18 ACERT weer. Het bedrijfsgeluid van de zes-cilinder motor is perfect hoorbaar door de doorgebroken ventilatorroosters in het schuinse gedeelte van het dak.


  Technische gegevens.


  Carosserie en chassis van metaal. Kleine onderdelen uit messing en kunststof afzonderlijk ingezet. Gemonteerde handrails. Geperforeerde dak- en zijwandenventilatorroosters. Verende buffers. Geleide kortkoppeling met schacht volgens NEM 362. 5-polige hoogvermogen motor met geoptimaliseerde geluidscommutator en twee vliegwielen. 3 assen over cardan en wormwiel aangedreven. Twee antislipbanden. Universele electronica. Frontseinen, cabineverlichting, dashboardverlichting met onderhoudsarme warmwitte LED's. Besturing door de ESU LokSound decoder V4.0M4. Twee grote luidsprekers. Wissels- en bochtensensoren. "Power Pack" buffer condensator voor onondergebroken voeding. Twee lastafhankelijke rookgeneratoren met ventilator en temperatuurregeling. Lengte over buffers 217,2 mm.


  Leveringsomvang.

  Locomotief in een aantrekkelijke verpakking. Omvangrijk reserveonderdelenpakket met antislip-banden en kleine onderdelen (ruitenwissers, trappen, enz.). Pipet om de rookgenerator te vullen. Uitgebreide documentatie met informatie over het voorbeeld.


  Bestelinformatie.


  Art.Nr. 31090 - Diesellocomotief, H0, 245 004, verkeersrood, tijdperk VI, geluid + rook, DC / AC.

  Art.Nr. 31091 - Diesellocomotief, H0, 245 016, verkeersrood, tijdperk VI, geluid + rook, DC / AC.

  Hier treft U de catalogus van de locomotieven aan.

  (Français.)  Nouveauté 2014


  BR 245 ''Traxx® DE ME''

  Le prototype.


  Le type de locomotive classé comme série 245 par la DB est en fait une locomotive électrique qui transporte avec elle sa source d'énergie. Le nombre de pièces communes avec les locomotives électriques Traxx® des séries DB 145/146 et 185 est d'environ 75 %. Traxx® est le nom donné par le fabricant Bombardier® à une famille de locomotives la plus réussie d'Europe. ''DE'' fait référence à une locomotive diesel-électrique. ''ME'' signifie ''Multi Engine'' multi-moteurs. Cette dernière caractéristique est la véritable nouveauté pour la Deutsche Bahn. Bien sûr, il y a eu, plus tôt, des locomotives multi-moteurs, les séries V200 et V200.1 ainsi que la V180 de la DR possédaient déjà deux moteurs destinés à la traction. La raison était alors qu'il n'était pas possible de produire une locomotive avec moteur unique pour la puissance exigée. Aujourd'hui, l'industrie fournit des moteurs qui sont facilement capables de fournir une puissance de 2200 kW comme requis pour la 245.


  Pour ses grands réseaux à traction diesel autour de Frankfurt am Main mais aussi en Allgäu, la DB a besoin de nouvelles locomotives puissantes qui remplaceront les locomotives de la série 218 fortement sollicitées pour la traction de trains de voyageurs pendant près de quatre décennies. L'expérience positive avec près de 1360 locomotives électriques Traxx® des séries 145/146 et 185 a encouragé la DB à s'adresser àà Bombardier®. Les expériences concluantes de la filiale de la DB Metronom (Participation à Osthannoverschen Eisenbahnen, OHE ) avec la locomotive diesel série 246 mono-moteur faisant également partie de la famille Traxx® ont accéléré la conclusion du contrat. Malheureusement, du fait de nouvelles normes d'échappement considérées comme discutables par de nombreux professionnels, la suite de la production de la 246 devenait difficile. Au lieu de modifier un seul moteur diesel en collaboration avec le fabricant pour qu'il réponde aux normes, Bombardier® a choisi une solution différente. Le fabricant de Kassel a décidé de répartir la production d'électricité sur quatre moteurs diesel. Le concept de Traxx® DE ME devrait conduire à une réduction de la consommation de carburant. Sauf lors d'accélérations et sur des trajets pentus, les moteurs diesel classiques fonctionnent presque exclusivement dans la plage de charge partielle. Le profil de la loco est celui d'une locomotive diesel de ligne pour trains de voyageurs régionaux et trains de marchandises mi-lourds. Le contrat entre la DB et Bombardier® comprend la fourniture d'un total de 200 locomotives pour les divisions DB Regio et DB Schenker.

  Après des essais positifs avec le prototype 245 001, la DB Regio a commandé immédiatement la production de 20 machines prévues pour les zones de Frankfurt/Main (six locomotives), Mühldorf (sept) et Kempten (sept). Les locomotives de 83 tonnes et pouvant atteindre 160 kilomètres/heure sont mues par quatre moteurs diesel à six cylindres Caterpillar du type CAT C18 développant une puissance totale de 2252 kW. L'électronique décide sans l'intervention du conducteur quand la puissance non-nécessaire d'un moteur doit être déconnectée et aussi quel groupe généérateur doit être arrêté afin que les moteurs atteignent, autant que possible, les cycles d'entretien en même temps. Même au cours de la production de la 245 004, des modifications extérieures visibles furent apportées aux ventilateurs sur les parois latérales. Le modèle ESU correspond ainsi à l'état de livraison de l'original.

  Le modèle ESU.

  Avec la BR 245, une locomotive diesel ultramoderne fera son apparition sur votre réseau presque en même temps que l'original. Comme vous en avez l'habitude avec ESU, notre modèle est équipé d'une carrosserie en métal et présente une variété de points forts visuels et techniques. Examinons d'abord l'extérieur de la locomotive. La forme typique d'une locomotive diesel Traxx® avec carrosserie renforcée en cas de collision est parfaitement reproduite. Au travers des vitres de la cabine légèrement teintées, vous pouvez voir un poste de conduite multicolore et très détaillé. L'éclairage de la cabine et celui du tableau de bord peuvent naturellement s'allumer séparément. .

  Sur les parois latérales se trouvent les grilles de ventilateur placées séparément et ajouréées dont le design reproduit les dernières modifications effectuées sur l'original en novembre 2013. Les ventilateurs de toiture sont entraînés par deux moteurs distincts. Le châssis impressionne par un grand nombre de conduites et pièces et montées séparément..

  A côté de son design, la 245 séduit également par sa technologie étendue: la locomotive est équipée de deux générateurs de fumée régulés en fonction de la charge et commutables séparément, d'un détecteur pour le déclenchement du bruitage dans les courbes et sur les faisceaux d'aiguillages, d'un décodeur LokSound V4.OM4 avec 2 haut-parleurs et d'un condensateur-tampon qui assure un fonctionnement ininterrompu aussi bien sur des voies encrassées que sur de longs faisceaux d'aiguillages. Grâce à RailCom Plus®, la locomotive s'annonce automatiquement aux centrales appropriées (Par exemple l'ECoS de ESU). Un système d'éclairage complet y compris l'éclairage de la cabine, du tableau de bord, du compartiment moteur et l'éclairage en mode maoeuvres complètent l'équipement technique.

  Le châssis et la carrosserie du modèle sont en métal et garantissent, grâce à un poids de plus de 500g, une puissance de traction exemplaire. Logé dans un cadre en métal, on trouve un moteur à 5 pôles extrêmement puissant avec commutateur de bruitage optimisé - développé par ESU. Il transmet sa puissance, tempéré par deux volants d'inertie, à trois essieux via une transmission par vis sans fin et renvoi d'angle. Vous trouverez également dans la 245 l'électronique universelle ayant déjà fait ses preuves dans les autres locomotives ESU, un frotteur enfichable et des essieux universels. Le décodeur LokSound reproduit le bruit original du moteur diesel Caterpillar du type CAT C18 ACERT. Le bruit des moteurs à six cylindres se fait entendre parfaitement au travers des grilles ajourées de ventilateur placées dans les versants de la toiture.

  Caractéristiques techniques.

  Carrosserie et châssis en métal. Petites pièces en laiton et plastique montées séparément. Mains montoires rapportées. Grilles de ventilateur ajourées sur le et les parois latérales. Tampons à ressorts. Boîtier coulissant normalisé NEM 362. Moteur haute performance à 5 pôles avec commutateur de bruitage optimisé et deux volants d'inertie. 3 essieux entraînés via arbre à cardan et engrenages à vis sans fin. Deux bandages adhérents. Electronique universelle. Phares, éclairage de cabine, éclairage du tableau de bord avec diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Pilotage par le décodeur ESU LokSound V4.0M4. Deux grands haut-parleurs. Détecteurs de courbes et d'aiguillages. " Power Pack " condensateur de stockage pour une alimentation ininterrompue. Deux générateurs de fumée avec ventilateur régulé en fonction de la charge et contrôle de température. Longueur hors tampons 217,2 mm.

  Contenu.

  Locomotive dans un emballage soigné. Paquet de pièces de rechange avec bandages d'adhérence et petites pièces de rechange (essuie-glaces, marchepieds, etc.), pipette pour le remplissage du générateur de fumée. Documentation détaillée et informations sur le modèle.


  Art.Nr. 31090 - Locomotive Diesel, H0, 245 004, rouge clair, ep. VI, son + vapeur, DC / AC.

  Art.Nr. 31091 - Locomotive Diesel, H0, 245 016, rouge clair, ep. VI, son + vapeur, DC / AC.