Nieuwigheid 2014.

  BR 261 ''10BB''.

  Het voorbeeld.

  De door Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co KG ontwikkelde serie 260 zal de afgeleefde V60 en V90 vervangen. Op de wenslijst van de DB stond een moderne diesellocomotief met een centrale cabine die zowel voor de zware rangeerdienst als ook voor langere ritten kan gebruikt worden en die natuurlijk aan de uitlaatvoorschriften voldoet. De in 2010 aan de DB gehuurde 260 voldeed aan deze strengere emissienormen niet zonder aanpassingen zodat de DB de installatie van een roetfilter voor de serielocomotieven heeft gevraagd. De vorserienlocomotieven 260 001 en 260 502 tot 510 werden naar Voith teruggestuurd. Voith paste het uitlaatsysteem van de reeds goedgekeurde locomotieven aan en verhuurde ze bijvoorbeeld aan de Hohenzollerische Landesbahn HZL (261 002 en 510) maar ook aan de DB. De 130 vanaf 2010 geleverde serielocomotieven kregen het serienummer 261 (261 011-140). Als laatste locomotief vulde de 261 109 in april 2013 de 261 vloot aan. Zowel de 260 als de 261 worden door een dieselmotor 8V 4000 R41 van MTU aangedreven die bij een nominaal toerental van 1.800 omw/min 1000 kW levert. In rangeerdienst bereiken de locomotieven 50 km/u en in lijndienst 100 km/u. De starttrekkracht bedraagt 258 kN en is groter dan die van de 294/295 (231 kN) en zelfs dan die van de 225/218 (235kN). Alle DB locomotieven zijn met het automatische treinbeïnvloedingssysteem PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung) uitgerust, daarom mogen ze op hogesnelheidslijnen rijden. Een rangeer koppeling maakt ook deel van de uitrusting. Wegens de schuine koplampunits en de afgeschuinde front van de voorbouwen blijven de locomotieven niet onopgemerkt op Duitse lijnen. De locomotieven werden, o.a., aan de DB-Schenker locaties toegewezen : Gremberg, Halle/Saale, Mainz-Bischofsheim, Maschen, Oberhausen-Osterfeld Süd, Seelze. Van daar hebben de locomotieven vaak een indrukwekkend inzetbereik.

  Het ESU model van de BR 261 komt met de serieuitvoering van het voorbeeld overeen. Door de grote cabineruiten ziet men een veelkleurige en grotendeels ingerichte cabine. In de lange voorbouw vindt u afzonderlijk geplaatste en geperforeerde ventilatorroosters. Het chassis maakt indruk door een aantal vrijstaande en afzonderlijk gemonteerde leidingen en armaturen. De zijdelingse leuningen zijn van geëtst metaal.

  Naast haar uiterlijke eigenschappen verbaast de 261 ook met haar uitgebreide technologie : de locomotief is met een schakelbare lastafhankelijke rookgeneratoor uitgerust, sensoren voor geluidseffekten in bochten en op wissels, een LokSound V4.0M4 decoder, een grote luidspreker en een buffercondensator die voor een ononderbroken stroomvoorziening zorgt zelfs op vuile rails of op lange wisselsstraten. Zoals dat hoort bij een rangeerlocomotief, is de 261 aan beide uiteinden met een rangeerkoppeling uitgerust. Dankzij de kortkoppeling met schaargeleiding geniet de modelspoorder van een prototypische kleine afstand tussen locomotief en wagens en hij kan de trein waar dan ook op de spoorbaan loskoppelen. De door ESU ontwikkelde koppeling is compatibel met standaard beugelkoppelingen, de Märklin® kortkoppeling en de Roco® universele koppeling. Dankzij RailCom Plus® meldt de locomotief zich automatisch aan passende centrales (bv. ESU ECoS) aan. Een volledig verlichtingssysteem inclusief cabineverlichting, dashboardverlichting, rangeer- en tredenverlichting vervolledigt de technische uitrusting.

  Het chassis en de carrosserie zijn van metaal en garanderen, dankzij een gewicht van iets meer dan 350 g, een prototypische tractiekracht. Embedded in een metalen frame zit een zeer krachtige klokankermotor - ontwikkeld door ESU. Het door twee vliegwielen beteugelde vermogen wordt aan drie assen overgebracht over cardan en wormwiel. In de 261 vindt u ook de in andere ESU locomotieven beproefde universele electronica met insteekbare sleper en universele wielstellen. De LokSound decoder geeft het originele geluid van de dieselmotor MTU 8V 4000 R 41 weer. Het bedrijfsgeluid van de acht-cilinder motor komt bijzonder heel goed door de geperforeerde ventilatorrooster in de lange voorbouw.


  Technische gegevens.

  Het ESU model.

  Carrosserie en chassis van metaal. Kleine onderdelen van messing en kunstof afzonderlijk ingezet. Gemonteerde handrails. Geperforeerde ventilatorroosters. Op afstand bediende kortkoppeling in genormeerde schacht met schaargeleiding volgens NEM 362. Klokankermotor met vliegwiel. 3 assen over cardan en wormwielen aangedreven. Twee antislipbanden. Universele electronica. Frontsein, cabineverlichting, dashboardverlichting met onderhoudsarme warmwitte LED's. Besturing door ESU LokSound V4.0M4 decoder. Grote luidspreker. Wissels- en bochtsensor. "Power Pack" buffercondensator voor ononderbroken stroomvoorziening. Rookgenerator met ventilator en temperatuurregeling. Lengte over buffers 180,7 mm.


  Leveringsomvang.

  31150 Diesellocomotief, H0, 261 082, verkeersrood, tijdperk VI, geluid + rook, DC / AC

  31151 Diesellocomotief, H0, MRCE 261 300, zwart, tijdperk VI, geluid + rook, DC / AC

  31152 Diesellocomotief, H0, GSI 261 308, grijs, tijdperk VI, geluid + rook, DC / AC

  31153 Diesellocomotief, H0, Baneservice 260 507, verkeersrood, tijdperk VI, geluid + rook, DC / AC

  31154 Diesellocomotief, H0, HzL 261 002, verkeersrood, tijdperk VI, geluid + rook, AC/DC


  Eind 2014 bij uw dealer! .

  Nouveaué 2014.

  BR 261 ''10BB'' .

  La série 260 développée par Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co KG devait remplacer les anciennes séries V60 et V90. La DB souhaitait une locomotive diesel moderne avec cabine centrale qui pourrait être utilisée à la fois pour le service de manoeuvres lourd ainsi que pour de plus longs parcours tout en respectant les normes concernant les gaz d'échappement. La 260 louée à la DB en 2010 ne répondait pas, sans modifications, aux normes d'émission de gaz d'échappement encore renforcées, c'est pourquoi la DB a demandé le montage d'un filtre à particules pour les locomotives de série. Les locomotives de pré-série 260 001 et 260 502 à 510 sont retournées chez Voith. Voith a adapté l'échappement des locomotives déjà homologuées et les a louées, par exemple, à la Hohenzollerische Landesbahn Hzl (261 002 et 510) mais aussi à la DB. Les 130 locomotives de série fournies à partir de 2010 ont reçu le numéro de série 261 (261 011 à 140 ). En avril 2013, la 261 109 est la dernière locomotive à rejoindre la flotte des 261. Aussi bien les 260 que les 261 sont entraînées par un moteur diesel 8V 4000 R41 de MTU qui fournit une puissance de 1000 kW à 1800 tr/min. En service manoeuvres, les locomotives atteignent 50 km/h et en ligne 100 km/h. La puissance au démarrage atteint 258 kN ce qui est supérieur aux 294/295 ( 231 kN ) et même aux 225/218 (235kN). Toutes les locomotives de la DB sont équipées du PZB 90 (Punktfôrmige Zugbeeinflussung), système automatique de contrôle du train, ce qui les autorise à rouler sur les lignes à grande vitesse. Un attelage automatique est prévu pour les manoeuvres. Les blocs optiques obliques et les faces d'about en biseau font de la locomotive une apparition distinctive sur le réseau allemand. Les locomotives sont utilisées, entre autre, sur les sites de DB Schenker Gremberg, Halle/Saale, Mainz-Bischofsheim, Maschen, Oberhausen-Osterfeld Sud, Seelze. De là, les locomotives ont souvent un rayon d'action impressionnant.

  Le modèle ESU de la BR 261 est fidèle à la production en série de l'original. Par les grandes fenêtres de la cabine, on peut voir l'intérieur très détaillé et multicolore. Dans le long avant-corps, se trouvent des grilles de ventilateur ajourées et montées séparément. Le châssis impressionne par le grand nombre de conduites et accessoires montés séparément. Les rambardes latérales sont en métal.

  La 261 séduit non seulement par son aspect extérieur mais aussi par l'ensemble de sa technologie: la locomotive est équipée d'un générateur de fumée commutable et dépendant de la charge, d'un capteur déclenchant le bruitage caractéristique en courbes et sur les aiguillages, d'un décodeur LokSound V4.0M4 avec un grand haut-parleur et d'un dispositif de stockage d'énergie assurant un passage sans probl ème même sur des voies sales ou sur des faisceaux d'aiguillages. Comme il convient à une locomotive de manoeuvres, la locomotive porte aux deux extrémités un attelage automatique. Le modéliste appréciera, grâce à un attelage à élongation, l'écart réduit entre la locomotive et son convoi et il pourra dételer le train à n'importe quel point du réseau. L'attelage développé par ESU est compatible avec les attelages standards à étrier, les attelages courts de Märklin® ainsi qu'avec les attelages universels Roco®. Grâce à RailCom Plus®, la locomotive s'enregistre automatiquement auprès des centrales appropriées (par exemple l'ECoS de ESU). Un système d'éclairage complet, y compris l'éclairage de cabine, l'éclairage du tableau de bord, l'éclairage des marchepieds et l'éclairage mode manoeuvres compl ète l'équipement technique.

  Le châssis et la carrosserie du mod èle sont en métal et garantissent, grâce à un poids de 350 grammes, une puissance de traction élevée. Inséré dans un cadre métallique se trouve un puissant moteur à induit en cloche développé par ESU. Celui-ci transmet sa puissance, régulée par deux volants d'inertie, à trois essieux via une transmission à vis sans fin. Vous trouvez également dans la 261 l'électronique universelle déjà expérimentée et présente dans les autres locomotives avec frotteur enfichable et essieux universels. Le décodeur LokSound reproduit le bruit original d'un moteur diesel MTU 8V 4000 R 41. Le bruit du moteur à huit cylindres est bien audible à travers les grilles ajourées de ventilateur dans le long avant-corps.

  Caractéristiques techniques.

  Carrosserie et châssis en métal. Petites pièces en laiton et plastique montées séparément. Mains montoires rapportées. Grilles de ventilateur ajourées. Attelage télécommandé dans un boîtier à élongation normalisé NEM 362. Moteur à induit en cloche avec volant d'inertie. 3 essieux entraînés par cardans et vis sans fin. Deux bandages d'adhérence. Electronique universelle. Phares, éclairage de cabine, éclairage du tableau de bord au moyen de diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Pilotage par le décodeur ESU LokSound V4.0M4. Grands haut-parleurs. Détecteurs de courbes et d'aiguillages. "Power Pack" condensateur tampon pour un alimentation ininterrompue. Générateur de fumée avec ventilateur et régulation de la température. Longueur hors tampons: 180,7 mm.

  Contenu.

  Locomotive dans un emballage soigné. Sachet de pièces de rechange avec bandages d'adhérence et pièces de rechange de petite taille (essuie-glaces, marchepieds, etc). Pipette pour le remplissage du générateur de fumée. Documentation compl ète avec informations sur le mod èle r éel.

  Informations pour la commande.

  31150 Loco diesel, H0, 261 082, rouge trafic, EP VI, son + fumée, DC / AC.

  31151 Loco diesel, H0, MRCE 261 300, noire, EP VI, son + fumée, DC / AC

  31152 Loco diesel, H0, GSI 261 308, grise, EP VI, son + fumée, DC / AC

  31153 Loco diesel, H0, Baneservice, 260 507 , rouge trafic, EP VI, son + fumée, DC / AC

  31154 Loco diesel, H0, Hzl 261 002, rouge trafic, EP VI, son + fumée, DC / AC

  Fin 2014 chez votre détaillant!