Gratis update ECoS - mise à jour ECoS gratuit.

 

  Via dit formulier, kan U inschrijven en uw ECoS (1/2) / CS1R afgeven op een eerstvolgende tentoonstelling. Wij doen in uw bijzijn de laatste update gratis!


  Grace à ce formulaire, vous emportez votre ECoS (1/2) ou votre CS1R à une expo. Pendant votre visite nous y chargeront gratuit la dernière mise à jour.


  Voorwaarden: U brengt de centrale mee in de originele verpakking zonder transformator of andere accessoires. U geeft deze bij ons af bij het binnenkomen. U voegt twee (2) copies bij van de bevestigingsmail die U van ons ontvangt. Bij het buitengaan haalt U de centrale op. Indien updates moeten uitgevoerd worden vanaf een versie lager dan 4-0-0: kostprijs: 15 €. Max. 10 centrales per dag!


  Conditions: Vous emporter la centrale dans son emballage original, sans transformateur ou autres accessoires. En rentrant à l'expo vous remettez la centrale chez nous, sur le stand. Vous mettez auprès une copie de notre e-mail de confirmation - en deux (2) exemplaires. Vous emportez la centrale en sortant de l'expo. Si la version actuelle est moins récent que 4-0-0, prix 15 €. Max. 10 centrales par jour. (Rail Expo: max. 5 centrales par jour!)  * Veld verplicht in te vullen.

  * Champs obligatoire.


  Wij sluiten na 10 inschrijvingen per dag en op donderdagavond voor de betreffende expo.

  Nous clôturons après 10 inscriptions par jour et le jeudi avant l'expo.

  -

  Uw inschrijving / votre inscription :
  Naam / nom: (*)
  Adres(se):
  Postcode / Code Postal:
  Gemeente / ville:
  E-mail: (*)
  GSM.: (*)
  U dient op dat nummer bereikbaar te zijn op de expo!
  Vous êtes accessible sur ce n° pendant l'expo!
  Centrale (*):
  Expo (*):
  Serienummer (ID) / nº de série (ID): (*)
  Dit is NIET het MAC-adres!
  Ceci n'est PAS l'adresse MAC!
  Huidige softwareversie van uw centrale / version logiciel actuelle de la centrale digital: (*)
  Wie doet normaal uw updates? Qui fait normal les mises à jour: